4 produkty szukasz: mak biały ziarno Postać: sypany